Maailman syöpäpäivä 2015 – Jokainen voi vaikuttaa omaan syöpäriskiinsä

Arviolta joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään jossain elämänsä vaiheessa. Jokainen voi vaikuttaa omaan syöpäriskiinsä omilla elintavoillaan. Docrates Syöpäsairaalan asiantuntijat kannustavat huolehtimaan hyvinvoinnista liikkumalla säännöllisesti, syömään terveellisesti, pysymään normaalipainoisena, välttämään tupakointia ja runsasta alkoholinkäyttöä, suojautumaan auringolta sekä osallistumaan kansallisiin seulontoihin ja rokotusohjelmiin. Syövän varhaisella diagnosoinnilla on suuri merkitys hoidon valintaan ja syövästä parantumiseen. Jos syöpä löydetään varhain ja paikallisena, se on usein mahdollista parantaa. Lääketiede ja hoitomenetelmät ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä rohkaisevan paljon.

Terveet elintavat ennaltaehkäisevät syöpää

Emme voi vaikuttaa ikäämme, sukupuoleemme tai perimämme mukanaan tuomaan alttiuteen sairastua syöpään. Vanhetessamme solujen kyky torjua ja korjata vaurioita heikkenee, joten iän myötä myös syöpäriski kasvaa.

Ihmisen oma käyttäytyminen ja elinympäristö vaikuttavat syöpien syntyyn. Niiden tuntemisella ja huomioonottamisella on merkitystä syöpätautien ennaltaehkäisyssä.

Jopa kolmasosa syöpätapauksista on ehkäistävissä elintavoilla. Syöpäriskiä vähentävät terveelliset elintavat, kuten oikeanlaiset ruokailutottumukset ja riittävä liikunta. Terveellinen ruokavalio ja fyysinen aktiivisuus eivät ainoastaan ehkäise syöpää, vaan ne auttavat myös jaksamaan arjessa, kertoo Tom Wiklund, johtava ylilääkäri Docrates Syöpäsairaalasta.

Syövän ennaltaehkäisemiseksi:

  • Huolehdi hyvinvoinnistasi liikkumalla säännöllisesti.
  • Pyri pysymään mahdollisimman normaalipainoisena.
  • Syö terveellisesti. Suosi kasvisvoittoista ruokavaliota.
  • Älä tupakoi ja vältä runsasta alkoholin käyttöä.
  • Osallistu kansallisiin syöpäseulontoihin ja rokotusohjelmiin.
  • Suojaa itsesi auringolta ja vältä liiallista auringossa oleskelua.

(Lähde: Docrates Syöpäsairaalan asiantuntijat)

Jokainen voi itse vaikuttaa syöpäriskiinsä ja mahdollisen syövän varhaiseen toteamiseen. Esimerkiksi rintojen säännöllinen tutkiminen ja joukkoseulontoihin osallistuminen ovat keinoja, joilla voit itse vaikuttaa siihen, että syöpä löydetään sen ollessa varhaisessa vaiheessa. Askeleenedelläsyöpää.fi -sivustolla olevalla Tunne syöpäriskisi -testi avulla saat yksilöllistä tietoa syövästä ja sen riskeistä sekä neuvoja, joilla voit pienentää omaa syöpäriskiäsi.

Lisätietoa Askeleen edellä syöpää -kampanjasta:
www.askeleenedelläsyöpää.fi
www.facebook.com/docrates_syöpäsairaala
@Docrates_info #askeleenedelläsyöpää

Maailman Syöpäpäivä

Maailman Syöpäpäivää (World Cancer Day 2015) vietetään 4.2.2015. Kansainvälinen syöpäunioni (UICC) ja sen jäsenjärjestöt haluavat maailman syöpäpäivällä lisätä tietoisuutta syövän ennaltaehkäisystä, varhaisen diagnostiikan merkityksestä ja syövän hoidosta.

Docrates Syöpäsairaala osoittaa tukensa Maailman Syöpäpäivä -kampanjalle ja kannustaa jokaista kartoittamaan oman syöpäriskinsä informatiivisen Tunne syöpäriskisi -testin avulla. Testin voi tehdä ilmaiseksi www.askeleenedelläsyöpää.fi -sivustolla.