Suomalaiset pelkäävät syöpää ja aliarvioivat sen yleisyyden

Vain harvalla on realistinen käsitys syövän yleisyydestä, käy ilmi Docrates Syöpäsairaalan Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Yli kuusi vastaajaa kymmenestä aliarvioi syövän yleisyyden. Nykyarvion mukaan joka kolmas suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa syöpään.

Docrates selvitti kansalaisten asenteita syöpää kohtaan Taloustutkimuksen elokuussa 2014 tekemässä tutkimuksessa. Internet-paneelissa kyselyyn vastasi yhteensä 885 suomalaista. Kyselyssä pyrittiin selvittämään kuluttajien käsityksiä syövän yleisyydestä, pelkoja syöpää kohtaan, tekoja syövän ennaltaehkäisemiseksi sekä kokemuksia syöpähoidoista ja hoitoon pääsemisestä.

Naisia pelottaa syöpäriski enemmän kuin miehiä

Syöpätaudit ovat koskettaneet suurinta osaa kyselyyn vastanneista 20–70-vuotiaista suomalaisista läheisten, ystävien tai tuttavien sairastumisen kautta, mutta vain harva tutkimuksen vastaajista on itse sairastanut syövän. Yli kuusi vastaajaa kymmenestä aliarvioi syövän yleisyyden. Nykyarvion mukaan joka kolmas suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa syöpään.

Vaikka syövän hoitotulokset ovat nykyisin monissa syövissä hyvät, syöpä herättää edelleen enemmistössä (61%) kyselyyn vastanneista  pelkoa. Sairauden parantumattomuus, taudin vakavuus sekä rankat hoitojaksot aiheuttavat yli kuudelle vastaajalle kymmenestä suurimmat pelonaiheet. Pelkoa on lisännyt myös läheisten sairastuminen ja se on saanut ajattelemaan omaa riskiä sairastua syöpään.
Tarkemmin tarkasteltuna eniten syöpää pelkäävät 33-54 -vuotiaat sekä naiset. Erityisesti naiset ja lapsiperheissä asuvat vastaajat mainitsevat pelkäävänsä yleisiä syöpätauteja kuten myös ne, jotka eivät luota julkiseen terveydenhuoltoon syövän hoidossa.  Vastaajista 59-70 -vuotiaat pelkäävät erityisesti eturauhas- ja rintasyöpää.

Vaikka syöpä pelottaakin monia, noin yhdeksän kymmenestä vastaajista on tietoinen siitä, että syövästä on mahdollista myös parantua.
– Syöpää ei tarvitse pelätä, vaikka se onkin yleinen sairaus. Lääketiede ja hoitomenetelmät ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä todella paljon. Esimerkiksi rintasyöpäpotilaista jopa 89 % on elossa viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta ja eturauhassyöpäpotilaista vastaava luku on peräti 93 %. Syövän varhaisella diagnosoinnilla on suuri merkitys hoidon valintaan ja syövästä parantumiseen. Jos syöpä löydetään varhain ja paikallisena, se on usein mahdollista parantaa, kertoo Tom Wiklund, johtava ylilääkäri Docrates Syöpäsairaalasta.

Suurin osa ihmisistä luottaa syövän ennaltaehkäisyyn

Enemmistö vastaajista, yli kuusi vastaajaa kymmenestä, on tietoisilla valinnoilla pyrkinyt ennaltaehkäisemään syöpää. Tietoisia valintoja ovat olleet mm. ruokavalion muuttaminen, liikunnan lisääminen ja tupakanpolton lopettaminen. Erityisesti naiset ajattelevat voivansa vaikuttaa syöpäriskiinsä, kun taas miehet ja alle 32-vuotiaat ovat vähiten kiinnostuneita tekemään syöpää ehkäiseviä elintapavalintoja.

– Tupakanpolton lopettaminen on konkreettinen ja järkevä tapa ennaltaehkäistä syöpää. Tupakan arvioidaan aiheuttavan jopa 90 % keuhkosyöpätapauksista”, kertoo Wiklund.
Lähes kaikki kyselyyn vastaajista sanoivat ymmärtävänsä varhaisen diagnoosin merkityksen syövän hoidossa. Yli seitsemän vastaajaa kymmenestä 46–70-vuotiaasta on käynyt syöpäseulonnoissa tai -tutkimuksissa, ja 33-45 -vuotiaista puolet. Lähes kaikki mainitsevat syöpäseulonnan etuina nopeamman hoitoon pääsyn, tiedon syöpäriskistä ja varmuuden, ettei syöpäriskiä ole. Yli kolmannes mainitsee myös pidemmän ja terveemmän loppuelämän ja vajaa neljännes tiedontarpeensa tyydyttämisen.

Lisätiedot:
Johtava ylilääkäri Tom Wiklund, Docrates Syöpäsairaala, tom.wiklund@docrates.com, +358 50 5001810.

Docrates on suomalaisessa omistuksessa oleva, kansainvälisesti toimiva, syöpään erikoistunut sairaala Helsingissä. Palvelemme syöpään sairastuneita koko hoitoketjun ajan syövän diagnostiikasta hoidon jälkeiseen seurantaan.  Diagnoosin ja kuvantamisen jälkeen hoito voidaan suunnitella ja aloittaa viiveettä. Ainutlaatuinen konseptimme tuo potilaita joka puolelta maailmaa. Huippuosaajista kootun yhteistyöverkoston kanssa tar¬joamme uusimpia syövän hoitomuotoja konseptimme mukaisesti – ihmisenä ihmisen rinnalla. Docrates on Suomen suurin terveydenhoitopalveluiden viejä. Potilaita tulee hoitoon yli 40 maasta, hoitoja olemme antaneet lähes 30 eri syöpätyyppiin ja kansainvälistymisemme on kovassa kasvussa. www.docrates.com.